O-krúžky

O-krúžok_MVQ_biely

O-krúžok_MVQ_biely

O-krúžok_MVQ_červeny

O-krúžok_MVQ_červeny

O-krúžok_MVQ_červeny

O-krúžok_MVQ_červeny

O-krúžok_MVQ_červeny

O-krúžok_MVQ_červeny

O-krúžok_MVQ_biely

O-krúžok_MVQ_biely

O-krúžok_NBR

O-krúžok_NBR

O-krúžok_EPDM

O-krúžok_EPDM

O-krúžky sú tesniace prvky kruhového prierezu, používané hlavne k tesneniu kvapalín a plynov. Tesniaceho účinku sa dosahuje stlačením kruhového profilu krúžku, opretého v drážke. O-krúžky sa používajú k tesneniu ako nepohyblivých dielov, (vika, prieruby, skrutky) tak aj pohyblivých dielov v hydraulike a pneumatike (piesty, piestnice). Rýchlos? posuvu piestu nemá prekroči? 0,3 m/s. O-krúžky sú všestranné tesniace prvky, pretože sú jednoduché, tesnia obojstranne, nevyžadujú veľký umiestňovací priestor a ľahko sa montujú.

O-krúžky sa označujú týmito rozmermi:

vnútorný priemer O-krúžku (d) × priemer kruhového prierezu materiálu (s).

O-krúžky pre tesnenie pohyblivých častí je možné podľa ČSN 02 9280 označova? tiež veľkým a malým priemerom umiestňovacieho priestoru. Napr. O-krúžok 27,3 × 4,6 mm je možné označi? tiež: 36 × 28 mm.
Konštrukčné pokyny sú uvádzané v normách ISO 3601-1, ČSN 02 9280 a 02 9281. Detailné informácie môžete žiada? taktiež v našej firme.

Používané materiály na O-krúžky:

guma NBR 60 pre nepohyblivé spoje: tvrdos? 55 - 64 ShA, pracovné teploty od -20°C do +70°C, krátkodobo do +100°C. Max. tlak 16 MPa. Veľmi záleží na veľkosti tesniacej medzery medzi materiálmi: čím väčšia je medzera, tým menšia je tlaková únosnos? krúžku. Guma je vhodná pre benzín, naftu, petrolej, minerálne oleje, tuky, stlačený vzduch.

guma NBR 70 pre pohyblivé a nepohyblivé spoje: tvrdos? okolo 70 ShA, pracovná teplota od -30°C do +100°C. Max. tlak 10 MPa. Guma je vhodná pre minerálne oleje (hydraulické, motorové, prevodové), tuky a mazivá na báze ropy a pre stlačený vzduch.

guma NBR 80 pre pohyblivé spoje a nepohyblivé spoje: tvrdos? 75 - 84 ShA, pracovné teploty od -30°C do +100°C. Max. tlak 10 MPa. Guma je vhodná pre minerálne oleje (hydraulické, motorové, prevodové), tuky a mazivá na báze ropy a pre stlačený vzduch.

guma EPDM 70 pre pohyblivé spoje a nepohyblivé spoje: tvrdos? 65 - 75 ShA, pracovné teploty od -40°C do +130°C. Max. tlak 12 MPa. Guma je vhodná pre roztoky kyselín, zásad, esterov, ketónov, brzdovej kvapaliny, horúcu vodu, vodnú paru a hydraulické oleje typu HSC a HSD.

© 2016-2018 SEAL SK